ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ -ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ – Κ.Δ.Β.Μ.Επ.1
AMARANDOS

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ -ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

annie
AMARANDOS

ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ -ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

Το Υπουργείο Παιδειάς & Διά Βίου Μάθησης κατέθεσε τον μήνα Αύγουστο 2015 στη Βουλή το νέο Νομοσχέδιο για όλες τις βαθμίδες της Παιδείας στην Ελλάδα. Μεταξύ των άρθρων του Νομοσχεδίου αυτού υπάρχει αναφορά & στην εκπαίδευση της Κομμωτικής & του Μανικιούρ – Πεντικιούρ.
Στο άρθρο 68 του Νομοσχεδίου για “Θέματα Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς” αναφέρονται τα παρακάτω:
α) Για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που είναι πιστοποιημένα (αδειοδοτημένα) από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας έχουν το νόμιμο δικαίωμα οι απόφοιτοί τους να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση της “Άδειας άσκησης επαγγέλματος” ή όπως θα είναι η νέα ονομασία της “Βεβαίωση νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος”.
β) Για να συμμετάσχει ένας ή μία απόφοιτος του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα πρέπει να έχει εκτός από την “Βεβαίωση Περαίωσης Σπουδών” του Κ.Δ.Β.Μ. και εργασίακή εμπειρία 24 μηνών στο επάγγελμα της Κομμωτικής ή του Μανικιούρ – Πεντικιούρ. Η προϋπηρεσία αυτή μπορεί έχει πραγματοποιηθεί μετά την αποφοίτηση από το Κ.Δ.Β.Μ. ή και πριν.
γ)Οι εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ. στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα γίνονται όπως αυτές των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. κ.α.

www.opengov.gr/ypepth <Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις>

Με το Νομοσχέδιο αυτό που σύντομα θα είναι Νόμος του Κράτους, κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών & μελλοντικών αποφοίτων μας.

Καλέστε μας