ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ – Κ.Δ.Β.Μ.Επ.1
AMARANDOS

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

annie
AMARANDOS

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

Η Σχολή Κομμωτικής Αμάραντος είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει όλους τους μαθητές και υποψήφιους μαθητές της Σχολής ότι συγκαταλέγεται στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 με Αδειοδότηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρακάτω ακολουθεί η απόφαση από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παδείας και Θρησκευμάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΒΜ    

Αρ.Πρωτ.:ΔΑ/64873

Θέμα: Απόφαση της υπ’ αρ.184/15/09/2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π με θέμα: «Χορήγηση Αδείας ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1, στον φορέα με διακριτικό τίτλο ‘’Δ.ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ – ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 1’’ με κωδικό αδείας 2100026»

Ο Πρόεδρος Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

 Βασίλειος Δαγδιλέλης

Καλέστε μας