ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΔΒΜ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ – Κ.Δ.Β.Μ.Επ.1
AMARANDOS

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΔΒΜ

annie
AMARANDOS

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΔΒΜ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΔΒΜ – ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Με την ψήφιση του τελευταίου Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 83/Α της 11 Μαΐου 2016, ολοκληρώθηκε η διαδικασία νομιμοποιήσεως των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων από ΝΟΜΙΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΔΒΜ όπως το δικό μας και όπως ορίζει το σχετικό άρθρο «Για κομμωτές και τεχνίτες νυχιών», οι απόφοιτοι αυτών των νόμιμων αδειοδοτούμενων ΚΔΒΜ, μπορούν να ανοίγουν το δικό τους κομμωτήριο ή studio νυχιών, με τις ανάλογες προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα γίνονται όπως αυτές των αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

1. Για Κομμωτή – Κουρέα

 2. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Νομοσχέδιο για Επαγγελαμτικά Δικαιώματα

Η Σχολή μας είναι πάντα στην διάθεση σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες, ειδικά για τους παλαιότερους απόφοιτους και συναδέρφους κομμωτές με προϋπηρεσία κάποιων ετών, και χωρίς άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Καλέστε μας